Apre

APRE

MÜKEMMEL TUŞELER VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER KAZANDIRAN SERTİFİKALI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER

 

YUMUŞATMA AJANLARI-PAYET YUMUŞATICILAR
ÜRÜN Açıklama Sertifikalar
ALFALINA B 100 Yüksek etkili antistatik yumuşatıcıların payet formu; tüm elyaf tipleri için uygun; özellikle akrilik ve yün ipliklerin apresi için; katyonik INDITEX
ALFALINA CGW 100 Katyonik yumuşatıcı; her tür elyaf için uygun; 50°C’de çözülebilir INDITEX
ALFALINA FSQ 100 Tüm elyaflar için payet katyonik yumuşatıcı INDITEX
ALFALINA FWQ 100 Payet yumuşatıcı; asit ilavesi gerekmeksizin suda kolayca çözüle- bilir; ayrıca klorlu çözücüler içinde çözünür (perkloro-etilen); katyonik INDITEX
ALFALINA FLQ 100 Sıvı yumuşatıcı ve bileşiklerin hazırlanması için uygun payet yu- muşatıcı; her tür elyaf için uygun; katyonik GOTS INDITEX
ALFALINA NT 100 Doğal elyaflar ve karışımları için payet yumuşatıcı; iyi antistatik efekt; noniyonik GOTS INDITEX
YUMUŞATMA AJANLARI – SIVI YUMUŞATICILAR
ALFALINA BT 200 Sentetik elyaf ve bunların doğal elyaflarla olan karışımları için yüksek etkili antistatik yumuşatıcı; akrilik ipliklerde antistatik olarak yüksek verimli; dikilmiş garmentlarda mükemmel yumuşat- ma performansı; katyonik GOTS ZDHC INDITEX
ALFALINA FWQ 45 Yüksek verimli sıvı yumuşatıcı; tüm elyaf tipleri için uygun; ku- maşların beyazlık derecelerini etkilemez; katyonik ZDHC INDITEX
ALFALINA FSQ Antistatik yumuşatıcı, oldukça etkili ve tüm elyaf tipleri için uygun; dökümlü ve yumuşak bir tuşe verir; kolay dozajlanır; katyonik INDITEX

 

ALFALINA K 20 Optik beyazlatıcılar ile uyumlu, hafif katyonik yumuşatıcı; denim kumaşlar için ozon sararmasını önleyici apre GOTS INDITEX
ALFALINA NM “Deri-benzeri” alkantara apresi için özel yumuşatıcı; antistatik efekt; katyonik INDITEX
ALFALINA NT Doğal elyaflar ve karışımları için noniyonik yumuşatıcı; iyi antista- tik efekt; düşük köpük; noniyonik GOTS ZDHC

bluesign® INDITEX

YUMUŞATMA AJANLARI – SİLİKON EMÜLSİYONLARI
SEBOSAN 100 Nano silikon emülsiyonu; yüksek kaliteli elastomerik apre; çok yumuşak ve elastik tuşe kazandırır; katyonik INDITEX
SEBOSAN 346 Çözgülerin haşıllanmasında lubrikant; tekstil materyallerinin apre işlemleri için yumuşatıcı-lubrikant ajan; örgü kumaşlara dikilebilir- lik sağlar; noniyonik INDITEX
SEBOSAN 417 Kaygan tuşe veren yumuşatıcı; selülozik ve sentetik kumaşlar için uygun; noniyonik INDITEX
SEBOSAN 3H Çok yüksek konsantrasyonlu hidrofil silikon mikro emülsiyonu; yumuşak ve dökümlü bir tuşe verir; her tür elyaf ve uygulama için uygun (fular ve çektirme); üzerine boyama yapılabilir; katyonik INDITEX
SEBOSAN GTF Yüksek performanslı nano emülsiyon, yüksek konsantrasyonlu elastomerik apre; çok yumuşak bir tuşe ve elastikiyet sağlar; katyonik INDITEX
SEBOSAN MIC Yüksek kaliteli elastomerik aprenin mikro emülsiyonu; yumuşak tuşe ve elastikiyet sağlar; tüm elyaf tipleri için uygun; yıkama ve kuru temizlemeye karşı yüksek dayanım; hafif katyonik INDITEX
SEBOSAN SI Hidrofil silikon emülsiyonu; düzgün yüzey ve antistatik özellik kazandırır; dokuma ve örgü kumaşların şardonlama ve kalandır işlemleri için uygun; anyonik INDITEX
SEBOSAN SXA NEW Dokuma ve örgü kumaşlara dökümlü, yumuşak ve elastik tuşe sağlayan, dikiş kolaylığını ve “yıka&giy” özelliklerini geliştiren, po- li-amino siloksanların makro emülsiyonu; yıkama ve kuru temizle- meye dayanıklı; katyonik GOTS INDITEX
SEBOSAN ULTRA Yüksek konsantrasyonlu hidrofil silikon makro emülsiyonu; yu- muşak, hacimli ve dökümlü bir tuşe sağlar; her tür elyaf ve uygu- lama için uygun (fular ve çektirme); üzerine boyama yapılabilir; katyonik INDITEX
SEBOSAN WET Kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanıma sahip hidrofilik silikon- lu yumuşatıcı mikro emülsiyonu; esneklik kazandırır; katyonik INDITEX
YUMUŞATMA AJANLARI – VAKSLAR VE PARAFİNLER
CEROFIL LF İplikler, dikiş iplikleri ve kumaşlar için emülsifiye edici-parlak- laştırıcı-kayganlaştırıcı ajan, noniyonik GOTS INDITEX
WELLIN PE Tüm elyaflar için yüksek verimli polietilen emülsiyonu; noniyonik GOTS

bluesign® ZDHC INDITEX

 

WELLIN PE CONC. Tüm elyaflar için yüksek verimli polietilen; noniyonik INDITEX
WELLIN PK Özel apre ajanı; yumuşak tuşe kazandırır; dokuma kumaş ve örgü artikellerin dikilebilirliğini geliştirir; beyaz mamuller için uygun; fular veya çektirme metodu ile aplike edilebilir; katyonik GOTS INDITEX
YUMUŞATMA AJANLARI – SİLİKONLU YUMUŞATICILAR
ALFALINA F-ASN İplikler ve kumaşlar için yüksek kaliteli yumuşatıcı; yumuşak, kaygan, parlak, elastik bir tuşe kazandırır; beyaz kumaşlar için de uygun; katyonik ZDHC INDITEX
ALFALINA F-CAP Yüksek kalite örgü garmentlar için (kaşmir, yün ve bunların sente- tik elyaflarla karışımları) antistatik yumuşatıcı; dolgun ve kaygan bir tuşe sağlar; selülozik elyaflar ve karışımları için de uygun; katyonik GOTS ZDHC INDITEX
ALFALINA F-LAV Yumuşatıcı, yumuşak, esnek ve kaygan bir tuşe verir; yüksek kaliteli örgüler ve esneklik gerektiren kumaşlar için uygun; hafif katyonik GOTS INDITEX
ALFALINA F-W20 İplikler ve kumaşlar için yarı kalıcı yumuşatıcı; yüksek verim; dol- gun ve kaygan tuşe ve antistatik etki; dikiş kolaylığı sağlar; katyonik INDITEX
ALFALINA PRM NEW Yumuşak, dolgun ve kaygan tuşe sağlayan silikonlu hidrofil yu- muşatıcı; yüksek afinite: havlu ve dikilmiş ürünler için uygun; çektirmede kullanılabilir; katyonik GOTS INDITEX
ALFALINA WS 237 Akrilik, polyester, poliamid elyafları ve diğer elyaflarla karışımları için antistatik avivaj; sentetik elyafların elektrostatik flok prose- si hazırlığı için uygun; sentetik elyaflar ve bunların yün ve doğal elyaflar ile karışımları için antistatik yumuşatıcı; katyonik INDITEX
CEROFIL 95 Farklı iplikler için yumuşak kaygan, etkili apre; yumuşak ve kaygan tuşe kazandırır; hem çektirme hem de fular prosesi ile uygula- nabilir; lubrikant; katyonik INDITEX
CEROFIL CLZ Yüksek affiniteli yumuşak-kaygan apre; çektirme veya fular ile aplike edilebilir; katyonik INDITEX
CEROFIL ES Düzgün yüzey sağlayan efekte sahip apre ajanı; bakteriostatik özelliğe sahip; stapel pamuk aplikasyonu için özel; anyonik GOTS INDITEX
CEROFIL F-WK52 Antistatik yumuşatıcı; çok iyi dikiş kolaylığı sağlar; kalandır sonrası parlak efekt verir; su-yağ kir itici özelliklerini değiştirmediği için FC reçineler ile uyumlu; katyonik GOTS INDITEX
CEROFIL FTD Denim kumaşlar için özel apre; dikilebilirliği geliştirir, yumuşak ve pürüzsüz tuşe kazandırır; örgü mamuller için de uygun; noniyonik GOTS ZDHC INDITEX
CEROFIL ML Polyester iplikler için yaş-vakslama ajanı; çektirme aplikasyonu için uygun INDITEX
CEROFIL NGB Vakslı yumuşatıcı; pamuk dikiş iplikleri için özel; katyonik
REAKTİF REÇİNELER VE KATALİZÖRLER
CATAL MCA Buruşmazlık reçine aplikasyonlarında kullanılan yüksek reaktif katalizör; ağır metal içermez GOTS INDITEX

 

CATAL X-AD Kumaş üstündeki serbest formaldehit miktarını düşüren özel buruşmazlık reçineleri için katalizör INDITEX
REACEL ZF Buruşmazlık reçinesi; tüm kumaş tipleri için SIFIR formaldehit içeriği ZDHC

bluesign®

REACEL ZF CAT Katalizör içeren buruşmazlık reçinesi; tüm kumaş tipleri için SIFIR formaldehit içeriği GOTS ZDHC

Bbluesign®

DİSPERSİYONLAR
CRILOTAN WRG FF SIFIR-formaldehit akrilik dispersiyonu; yumuşak tuşe verir ve an- ti-pilling performansını geliştirir; yüksek yıkama dayanımı sağlar; fular ile uygulanabilir; anyonik ZDHC
CRILOTAN UN Alifatik poliüretanın sulu dispersiyonu; yapışkan ve yumuşak tuşe sağlar; yıkama ve kuru temizlemeye karşı yüksek haslık; fular ile uygulama; noniyonik INDITEX
PERNAMUL 423 FF SIFIR-formaldehit, plastifiye vinilik dispersiyon; dolgun ve sert tuşe sağlar; yıkama ve atmosferik ajanlara karşı yüksek haslık; fular ile uygulama; noniyonik
PERNAMUL 48/94 Stiren/akrilik dispersiyon; kağıt tuşesi ve sertlik verir; yıkama ve kuru temizlemeye karşı yüksek haslık; fular ile uygulama; anyonik INDITEX
PERNAMUL 806 Polyester reçinenin sulu dispersiyonu; poliamid ve polyester için özel; “yazma” etkisi yok; fular ile uygulama; anyonik GOTS INDITEX
PERNAMUL 873 Akrilik reçinenin sulu dispersiyonu; polipropilen, poliamid ve poly- ester apre işlemleri için uygun; fular ile uygulama; anyonik INDITEX
PERNAMUL T Vinil-kopolimerin sulu dispersiyonu; dolgun ve sert bir tuşe sağlar; fular ile uygulama; noniyonik INDITEX
FONKSİYONEL ÜRÜNLER
REAPRET AC Akrilik reaktif reçine; dolgun tuşe sağlar, buruşmazlık perfor- mansını etkilemez; fular ile uygulama; noniyonik ZDHC

bluesign® INDITEX

REAPRET FF Flor içermeyen su itici apre;. yüksek yıkama dayanımı ile yüksek su iticilik performansı; pamuk ve polyester/pamuk karışımları için uygun; fular ve çektirme ile uygulama; katyonik
REAPRET F–EC6 Yeni nesil C6 florokarbon reçine; selülozik ve sentetik elyaflara özel su&yağ itici ajan; katyonik
REAPRET F–TGC6 Yeni nesil C6 florokarbon reçine; selülozik elyaflara özel su&yağ itici ajan; katyonik
REAPRET F6-LC Yeni nesil C6 florokarbon reçine; selülozik ve sentetik elyaflara özel su&yağ itici ajan; katyonik. ekonomik versiyon

 

REAPRET L 26 Açmazlık apresi; yumuşak tuşeli; su geçirmezlik ajanları ile uyumlu, katyonik GOTS ZDHC INDITEX
REAPRET MK NEW Su ve yağ itici reçinelerle ve poliüretan, akrilik dispersiyonlar Ile yapılan işlemler için çapraz bağlayıcı, noniyonik INDITEX
REAPRET SOIL C6 C6 esaslı kir itici; aynı zamanda su ve yağ iticilik de sağlar; her türlü elyaf için uygundur, katyonik
REAPRET Z Tekstil ve kağıt uygulamaları için su geçirmezlik malzemesi; fular ile uygulama; katyonik ZDHC

bluesign®

YÜN İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER
FORLAN 37 Yün ve karışımı kumaşların kimyasal stabilizasyonu için yardımcı kimyasal; formaldehit içermez; yün uygulamaları için ve son apre için uygun
FORLAN SW NEW Keçeleşme önleyici; yün ve karışımları için özel kalıcı poliüretan apre
ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ
IGNISAL PE CONC Polyester için kalıcı güç tutuşurluk ajanı; noniyonik
IGNISAL SPN Doğal ve sentetik elyaflar için güç tutuşur; kalıcı değil; noniyonik
REAPRET MDZ Fanè ve vintage görünüm efektleri için özel ürün; çektirme ve fular ile uygulama; katyonik INDITEX
REAPRET PN 94 Farklı elyaflatdan mamül kumaşlara ferah bir tutum sağlayan özel apre; noniyonik GOTS INDITEX
REAPRET TC/NF Tüm elyaf türleri için antistatik ajan; fular veya çektirme ile uygu- lanabilir; katyonik INDITEX
REAPRET SR NEW Polyesterde nem yönetimi apresi; kalıcı kir itici ve leke itici özel- likler; polyester elyaflara kalıcı antistatik ve hidrofilik özellikler sağlar; apre banyosunda (fular) veya boyama banyosunda (çek- tirme) kullanılabilir; noniyonik GOTS ZDHC INDITEX
REAPRET VF Polyesterde nem yönetimi apresi; kalıcı kir itici ve leke itici özel- likler; polyester elyaflara kalıcı antistatik ve hidrofilik özellikler sağlar; apre banyosunda (fular) veya boyama banyosunda (çek- tirme) kullanılabilir; noniyonik INDITEX

Leave a Reply