Boyama

BOYAMA

TÜM BOYAMA PROSESLERİ VE ELYAF TÜRLERİ İÇİN VE OPTİMUM ÜRÜNLER

KÖPÜK KESİCİLER
ÜRÜN Açıklama Sertifikalar
ANTISPUMIN DNF Boyama, apre ve baskıda yüksek verimli silikon içermeyen köpük kesici; tuz ve alkali içeren banyoda stabil ve performanslıdır; noniyonik GOTS
ANTISPUMIN LTH Silikon içermeyen köpük kesici; yüksek performans; alkali ortamda etkili değil; anyonik/noniyonik INDITEX
ANTISPUMIN P1100 Silikonsuz köpük kesici. Boyama için uygun; noniyonik GOTS INDITEX
ANTISPUMIN SIL Sulu sistemler için silikon esaslı köpük kesici; noniyonik GOTS
ANTISPUMIN T 4896 Kendi kendine emülsifiye olan konsantre köpük kesici; geniş bir sıcaklık ve pH aralığında kullanılabilir; mükemmel kesme mukave- meti ve flotasyon stabilitesi; jet boyama için uygun; noniyonik INDITEX
KIRIK ÖNLEYİCİLER
PERINTROL 100 Farklı elyaflardan mamul kumaşların boyanması için kırık önleyici; iyonik yükü yok GOTS INDITEX
PERINTROL A 39 Egalizatör ve kırık önleyici; flow/jet ekipmanları için özel; noniyonik GOTS INDITEX
PERINTROL AC Egalizatör ve kırık önleyici; viskon ve lyocell benzeri rejenere el- yafların tüy dökme, defibrilasyon ve boyanması için özel; noniyonik
PERINTROL FHB CONC Kırık önleyici ve halat izi engelleyici; düşük köpük; pürüzsüz ve yumuşak bir tuşe verir; geniş bir pH aralığı boyunca ve yüksek tuz konsantrasyonunda stabil; biyolojik olarak parçalanabilir; noniyonik/anyonik GOTS

bluesign® ZDHC INDITEX

 

PERINTROL TN PA, PES, pamuk ve karışımları kumaşların boyanması için kırık önleyici; yüksek konsantrasyon; anyonik GOTS INDITEX
BOYAMA YARDIMCILARI
ISOPAL FR Reaktif boya banyoları için alkali donör; boyarmaddeyi 60°C’de fikse etmek için uygun; iyonik yükü yok INDITEX
ISOPAL GL Küp ve kükürt boyarmaddeleri için oksidasyon ajanı; farklı boyarmaddeler için indirgenme önleyici ajan; anyonik GOTS INDITEX
ISOPAL GL POWDER Isopal GL’nin yüksek konsantrasyonlu versiyonu; toz formda; anyonik GOTS INDITEX
ISOPAL RFA PA elyafın asit ve metal kompleks boyalarla boyanması için organ- ik asit donörü; iyonik yükü yok
ISOPAL WPD HT boyama proseslerinde yün koruyucu ajan bluesign® ZDHC
ISOPON ACR pH düzeltici ve tampon asit; iyonik yük yok GOTS INDITEX
PERINTROL RA 100 İplik bobin ve çilelerinin ön işlemleri ve boyanması için özel; hacim veren ve koruyucu etkiye sahip, iyonik yük yok
ISLATICILAR
BIOMEGAPAL EXTRA CONC. Özel işlemler için için ıslatıcı yüzey aktif, örneğin “space dying”
FIMBIL E-AS Köpüksüz, silikon içermeyen ıslatıcı; selüloz ve karışımı kumaşların kontinü ve diskontinü proseslerde boyanması için özel; anyonik/noniyonik ZDHC INDITEX
FIMBIL VIS Pamuklu kumaşların ve karışımları kumaşların vat ve kükürt boyaları ile kontinü boyanması için ıslatıcı; anyonik INDITEX
BOYAMA HIZLANDIRICILARI
CINDYE VAS Aramid elyaflarının boyanması için boyama yardımcısı; boyanın çekimini arttırır ve mükemmel haslıklar elde edilmesini sağlar ZDHC
LIVESTER BF Polyester ve karışımlarının boyanması için çok fonksiyonlu boya- ma hızlandırıcı; kokusuz; anyonik/noniyonik INDITEX
ANTİMİGRASYON AJANLARI
MIGROSTOP CH-20 Polyester, pamuk ve karışımlarının boyanmasında kullanılan migrasyon önleyici ajan; anyonik ve noniyonik boyarmaddeler ile uyumlu; yüksek performans; anyonik GOTS INDITEX
MIGROSTOP X 100 Antimigrasyon ajanı, polyester, pamuk ve karışımlarının kontinü boyanmasında kullanılan anyonik ve nonyonik boyalar ile uyumlu; anyonik INDITEX

 

EGALİZATÖRLER
Yün ve Poliamid
LANOTAN 96 Yün ve PA elyafları için egalizatör; asit ve metal kompleks boyalar ile boyamalar için uygun; anyonik/noniyonik INDITEX
LANOTAN BPL Yün ve karışımlarının asit boyarmaddeler ile boyanması için egalizatör; noniyonik INDITEX
LANOTAN BTS Yün elyafının düşük sıcaklıklarda boyamaları için özel egalizatör; yünün keçeleşmesini engellemesi ile birlikte iyi bir boyarmadde çekimi sağlar; noniyonik INDITEX
LANOTAN CD Yüksek verimli egalizatör, Yün ve PA elyaflarının asit ve metal kom- pleks boyarmaddeler ile boyanması için uygun; anyonik/noniyonik INDITEX
LANOTAN LN 851 Yün/PA karışımlarının, asit boyarmaddelerle boyanması için egalizatör/retarder; barre probleminiN önlenmesine yardım eder; anyonik INDITEX
LANOTAN URL Egalizatör, reaktif boyarmaddeler ile yün ve ipek boyama için uygun; sabunlama için de kullanılır
PERINTROL AC Egalizatör, düşük sıcaklıklarda yün boyama için özel; kumaşların keçeleşmesini engellemesi ile birlikte iyi bir boyarmadde çekimi sağlar; yumuşak bir tuşe verir; lubrikant ve halat izi önleme etkisi; noniyonik
Polyester
PERMULSIN BD Egalizatör-dispergatör-penetrasyon ve difüzyon ajanı; polyester ve karışımlarının boyanması için özel; kokusuz; anyonik/noniyonik INDITEX
PERMULSIN ELB Egalizatör-dispergatör-emülsifiye ajanı-pH tamponlaycı ve iyon tutucu, polyester boyamalara özel; nonyonik bluesign® ZDHC
PERMULSIN TP 120 Egalizatör-dispergatör, PES elyafının dispers boyalarla boyanması sırasında kullanılır; noniyonik
PERMULSIN PDE and PDE

Conc

Yüksek verimli egalizatör-dispergatör-emülsifiye edici ve ıslatıcı ajan; polyester boyamaya özel; noniyonik INDITEX
PERMULSIN XL Egalizatör-dispergatör, PES elyafların dispers boyalarla boyanması için özel; kritik çalışma koşullarında yüksek verim INDITEX
Akrilik
LANOTAN C40 Egalizatör ve dispergatör, akrilik/yün ve akrilik/pamuk karışımlarının asit/direk ve bazik boyarmaddeler ile boyanması için uygun; noniyonik INDITEX
LIVECRIL FV NEW Egalizatör, akrilik elyafları ve karışımlarının katyonik boyarmaddeler ile boyanması için uygun; hafif katyonik INDITEX
LIVECRIL TC Akrilik elyaflarının bazik boyarmaddeler ile boyanması için retarder; katyonik INDITEX
Selülozik
ISOPAL C 35 Egalizatör, selülozik elyafların direkt ve küp boyarmaddeler ile boyanmasında kullanılır; düşük köpük; noniyonik INDITEX

 

ISOPAL O 720 Egalizatör\dispergatör; selülozik elyafların direkt ve küp boyarmaddeler ile boyanması için özel; noniyonik INDITEX
ISOPAL P 150 Egalizatör; direkt ve küp boya için uygun; noniyonik
SOLOPOL CRD Egalizatör; selülozik elyafın kritik reaktif boyalar ile boyanması için özel; anyonik. boya çökmesini, leke oluşumunu engeller GOTS INDITEX
DİSPERGATÖRLER VE İYON TUTUCULAR
PERMULSIN AO 300 Yüksek verimili anti-oligomer; polyester boyama ve redüktif yıka- ma için özel; aynı zamanda dispersiyon ve iyon tutma özelliklerine sahip; tüm pH koşularında stabil; şeker polimeri esaslı; ekolojik olarak geliştirilmiş; köpüksüz; anyonik GOTS

bluesign® ZDHC INDITEX

PERMULSIN DNMS G Dispergatör ve çözücü; dispers boyalar ve aynı zamanda küp ve kükürt boyalar için uygun; anyonik; granül formda INDITEX
PERMULSIN ELF Dispergatör ve çözücü ajan; sıvı formda, ekstra düşük formaldehit GOTS ZDHC

bluesign®

PERMULSIN ELF EXTRA Dispergatör ve çözücü ajan; toz formda, ekstra düşük formaldehit GOTS

bluesign® ZDHC

PERMULSIN TFA Dispergatör/egalizatör; bazik, asit, dispers boyalar ve optik beyazlatıcılar için uygun; payet; noniyonik GOTS INDITEX
PERMULSIN TFA/50 Egalizatör/dispergatör; katyonik ve dispers boyalar için özel; aynı banyoda kullanılan anyonik ve katyonik boyaların çökmesini en- geller; noniyonik INDITEX
SEQUION M 250 İyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaf ve karışımlarının tüm ön işlem ve boyamaları için; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit ile kasar için özel; boyarmadde üzerinde demetalize etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; hem kontinü hem de diskontinü proseslerde için uygundur; anyonik GOTS
SEQUION M 500 Yüksek verimli iyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaf ve karışım- larının tüm ön işlem ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit ile kasar için özel; boyarmadde üzerinde demet- alize etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kul- lanılır; pad-batch, pad-steam ve pad-roll prosesleri için uygundur; demir üzerinde yüksek şelat yapma gücüne sahip; anyonik GOTS
SEQUION MC 200 Fosfonat esaslı iyon tutucu ve dispergatör; boyarmadde üzerinde demetalize etkisi yok; bir çok tekstil aplikasyonunda boyarmadde çözücüsü ve çökme önleyici olarak kullanılır GOTS
SEQUION MRT İyon tutucu/dispergatör; özellikle sertlik üzerinde etkili, selüloz elyaf ve karışımlarının ön işlem ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; hem kontinü hem de diskontinü proseslerde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetalizasyon yapmaz; anyonik
SOLOPOL ZB Boyama prosesleri için dispergatör; reaktif ve direkt boyarmad- delerin çözünürlüklerini arttırır; fikse olmamış boyarmaddelerin yıkanması için de uygun; biyolojik olarak parçalanabilir; şeker polimeri esaslı, ekolojik olarak gelişmiş; anyonik GOTS INDITEX

bluesign® ZDHC

 

SOLOPOL ZB CONC Yüksek konsantrasyonda Solopol ZB GOTS INDITEX

bluesign® ZDHC

SABUNLAMA VE YIKAMA AJANLARI
ISOPON A35 Yikama prosesleri için yüzey aktif; asİt ve metal kompleks boyaları ile basılmış kumaşlar, özellikle PA/likra için sabunlama ajanı; noniyonik
ISOPON FPS Sıvı indirgen-dispergatör ajan; PES ve karışımlarının direk olarak asidik boya banyosu içinde redüktif yıkama işlemleri için özel ZDHC INDITEX

bluesign®

ISOPON HDS PLUS Yüksek verimli sabunlama ajanı, reaktif boyarmaddeler için tuz varlığında da etkili sabun; kolay dozajlanabilir; noniyonik GOTS ZDHC INDITEX
ISOPON HDS PWD Yüksek verimli, sabunlama ajanı, reaktif boyarmaddeler için tuz varlığında da etkili sabun; TOZ FORMDA; noniyonik GOTS INDITEX
ISOPON HFP Polyester ve karışımlarının boyanması sonrası yıkama işlemleri için yüksek verimli desorpsiyon hızlandırıcı ajan GOTS

bluesign® ZDHC INDITEX

ISOPON PM Sabunlama/dispersiyon/indirgen gücü ve anti-oligomer özellikleri olan makine yıkama ajanı; amfoterik ZDHC INDITEX
ISOPON PSR Dispersiyon gücüne sahip sabunlama ajanı; pratikte köpük yapmaz; kolay dozajlanabilir; noniyonik GOTS INDITEX
ISOPON SPO Dispers boyarmaddelerle boyanmış kumaşların yıkanması için dispergatör; oligomer önleyici; noniyonik INDITEX
LAVORAL BA 400 Pişme-kasar-boyama ve sabunlama için kolay dozajlanabilir dispergatör-iyon tutucu; fosfor içermez; anyonik INDITEX
LAVORAL S 313 Pişme, yıkama ve boyama için dispergatör; boyarmaddenin çözünürlüğünü arttırır; yıkama prosesi esnasında fikse olmamış boyarmaddeyi uzaklaştırır, pamuk üzerinde bulunan sertliği ve safsızlıkları disperge eder; anyonik GOTS ZDHC INDITEX

bluesign®

FİKSATÖRLER
FISSAT BFD İndigo ve kükürt boyarmaddelerine özel fiksatör, formaldehit içermez; katyonik
FISSAT PHA PA elyaflarda asit boyalar için fiksatör; boya banyosu içinde de kullanılabilir; PA/pamuk ve yün/pamuk boyamalarda rezerve ajanı; konsantre asitlere karşı mükemmel stabilite; anyonik INDITEX
FISSAT RTG Direkt veya reaktif boyarmaddelerle boyanmış veya baskısı yapılmış selülozik materayaller için fiksatör; formaldehit içermez; katyonik GOTS INDITEX
FISSAT ST 40 Direkt veya reaktif boyarmaddelerle boyanmış veya baskısı yapılmış selülozik materayaller için fiksatör; formaldehit içermez; yüksek verim; katyonik GOTS INDITEX

 

Leave a Reply