Ön İşlem

ÖN İŞLEM

ELYAF TÜRÜNE ÖZEL ÖN TERBİYE İÇİN YÜKSEK KALİTE ÖZELLİKLERİNE SAHİP KUSURSUZ ÜRÜNLER

ENZİMLER VE HAŞIL SÖKÜM YARDIMCI ÜRÜNLERİ
ÜRÜN Açıklama Sertifikalar
IDROSOLVAN M 90 Akrilik (örn. Wisacril) veya polyester esaslı ürünler (örn. Wisester) ile haşıllanmış polyester çözgü iplikleri için haşıl söküm amaçlı özel yardımcı ürün; alkali tamponlayıcı ve dispersiyon etkisine sahip; yüzey aktif içermez INDITEX
MEGALASE EDA Yüksek sıcaklıklara ve Sequion EDA ile elde edilen kuvvetli asidik ortamlara dayanıklı haşıl söküm malzemesi; selülozik elyafların asidik ortamda enzimatik haşıl sökme işlemleri için uygun: asidik pişirme ve enzimatik haşıl sökmenin tek adımda yapılmasını sağlar
MEGALASE HT-S Nişasta türevleri ile haşıllanmış kumaşlar için alfa-amilaz enzimi; yüksek sıcaklıklardaki proseslerde de kullanılabilir INDITEX
MEGALASE KLR Ağartma işleminin sonunda hidrojen peroksit kalıntılarının gider- ilmesi için özel katalaz enzimi INDITEX
MEGALASE KO LIQ. Nişasta haşılını parçalama yeteneğine sahip özel yardımcı kimyasal; oksidatif haşıl sökümde (pad-batch) kullanılır INDITEX
MEGALASE L 50/E Nişasta türevleri ile haşıllanmış kumaşların haşıl sökümü için al- fa-amilaz enzimi; 65°C ‘de maksimum aktiviteye sahip INDITEX
SERİSİN UZAKLAŞTIRMA AJANLARI
IDROSOLVAN S 35 Yeşil sabun varlığında da çalışan, hızlı serisin uzaklaştırma yardımcı kimyasalı; tamponlama özelliği, dispersiyon ve alkali etkisine sahip INDITEX
IDROSOLVAN S 40 Serisini hızlı şekilde uzaklaştırmak için yardımcı kimyasal; yüzey ak- tifler içerir; yeşil sabun olmaksızın kullanılır; tamponlama, dispersi- yon, alkali ve deterjan etkisine sahip INDITEX

 

ISLATICI-YAĞ SÖKÜCÜ ÜRÜNLER
BIOMEGAPAL D40 Islatıcı/yağ sökücü, diskontinü proseslerde farklı tiplerde örgü kumaşların ön işlemi için uygun, silikon yağları da dahil, yağları mükemmel emülsifiye özelliğine sahip, otomatik olarak dozlanabilir; noniyonik GOTS ZDHC INDITEX
BIOMEGAPAL VS New Üniversal ıslatıcı/yağ sökücü; kontinü ve diskontinü ön terbiye işlemleri için uygun; düşük köpük; silikon esaslı köpük kesici içermez; biyolojik olarak parçalanabilir; noniyonik INDITEX
FIMBIL 911 Her tip elyaftan mamül iplik, örgü kumaşlar ve garmentların ön işlemleri ve boyanması için uygun hava aldırıcı etkiye sahip yüzey aktiflerin, ıslatıcı-yağ sökücülerin karışımı; sentetik ku-

maşların haşıl sökümünde de etkin; otomatik dozajlama sistemler- ine uygun değildir; anyonik/noniyonik

FIMBIL 58/04 Silikon içermeyen, köpük oluşturmayan ıslatıcı ve hava aldırıcı ajan; yüksek verimli; noniyonik INDITEX
FIMBIL IR Hava aldırıcı etkiye sahip güçlü ıslatıcı; kontinü ve yarı-kontinü kasar proseslerinde (pad-steam ve pad-batch) kullanılır; silikon içermez; noniyonik INDITEX
FIMBIL P 300 Protein elyaflarının ön işlemleri için ıslatıcı-yağ sökücü-dispergatör; kumaşlara yumuşak tuşe verir; ipeklilerde serisin uzaklaştırma için uygun; ayrıca selüloz kumaşların kontinü boyanması ve boya sonrası yıkamaları için uygun; anyonik/noniyonik
FIMBIL RCV Floş viskon ve karışımlarından mamül örgü kumaşların pişirme işlemleri için multi-fonksiyonel ürün; ıslatma-emülsifiye etme-ağır metal iyonlarını tutma özelliklerine sahip–elyaftaki sülfür kalıntılarını nötralize eder INDITEX
SULTAFON 70 Yüksek emülsifiye gücüne sahip ıslatıcı/yağ sökücü; kostik soda içinde (16°Bé) mükemmel stabilite; otomatik sistemlerle dozajlanamaz; düşük köpük yapar; anyonik/noniyonik GOTS INDITEX
SULTAFON 100 Yüksek konsantrasyonlu ıslatıcı ve yağ sökücü; kostik soda içinde (12°Bé) mükemmel stabilite; pad-batch, pad-roll, pad-steam, jigger, çile, haspel ve levent sistemlerinde ön işlemler için uygun; az köpük yapar; biyolojik olarak parçalanabilir; anyonik/noniyonik GOTS INDITEX
SULTAFON D Yağ sökücü/ıslatıcı; köpük yapmaz; çok yüksek konsantrasyon; yağlı maddeler içeren kumaşların tüm ön işlemleri için uygun; elastanlı kumaşlarda bulunan silikon yağları üzerinde mükemmel emülsifiye gücü; otomatik sistemlerle dozajlanabilir; noniyonik bluesign® ZDHC INDITEX
SULTAFON PAD Kontinü ve yarı kontinü sistemlerde haşıl sökümü, pişirme ve ağartma prosesleri için yüksek verimli ıslatıcı yağ sökücü; köpük yapmaz; kolayca biyolojik olarak parçalanabilir
SULTAFON XK Yüksek verimli, güçlü emülsifiye etkisine sahip yağ sökücü/ıslatıcı; kontinü (pad-steam) ve yarı-kontinü (pad-batch) kasar ve alkali kaynatma ön işlem prosesleri için özel; düşük köpük;

biyolojik olarak parçalanabilir; anyonik/noniyonik

INDITEX

 

SOLVENT ETKİLİ YAĞ SÖKÜCÜLER
IDROSOLVAN 1000 Idrosolvan E-500’ün yüksek konsantre versiyonu INDITEX
IDROSOLVAN DSE NEW Klor türevleri içermeyen, yağ/vaks/mumlar ile kirlenmiş selülozik ipliklerin ön işlemleri için özel solvent etkili deterjan; orta sıcak- lıklarda da (60-70°C) etkilidir; anyonik/noniyonik INDITEX
IDROSOLVAN E-500 Ağır lekeli mamüller ve/veya parafinli ham kumaşların yıkanması için çevre dostu yağ sökücü/ıslatıcı; anyonik/noniyonik INDITEX
IDROSOLVAN E-CO Ekolojik solventler içeren yağ sökücü/ıslatıcı; düşük köpük; biyolojik olarak parçalanabilir; kontinü ve diskontinü proseslerde, veya güçlü türbülanslı (flow-jet) sistemlerde işlem gören farklı tip kumaşların ön işlemleri için uygun; anyonik/noniyonik INDITEX
IDROSOLVAN RO 7 Silikon yağları da dahil olmak üzere yağları mükemmel emülsifiye etme özelliğine sahip yağ sökücü/ ıslatıcı; diskontinü proseslerde çeşitli tip örgü kumaşların ön işlemleri için kullanılır; kontinü yıka- malarda da kullanılır; otomatik dozajlanabilir; yüksek performans; düşük köpük; biyolojik olarak parçalanabilir; noniyonik bluesign® ZDHC INDITEX
MERSERİZE ISLATICILARI
NATRON IC 33°Bé’ye kadar stabil olan; merserizasyon ve kostik soda uygulama- ları için ıslatıcı; hızlı ıslatma; düşük köpük; anyonik GOTS INDITEX
NATRON PG 33°Bé’ye kadar stabil olan, merserizasyon ve kostik soda uygulama- ları için ıslatıcı; mükemmel dispersiyon ve iyon tutma özelliklerine sahiptir; düşük köpük; anyonik GOTS ZDHC INDITEX
AĞARTMA İÇİN STABİLİZATÖRLER
CELIDON CBA Selüloz ve karışımı kumaşların hidrojen peroksit ile alkali kasarı için stabilizatör; pad-batch ve özellikle pad-steam proseslerinde kullanılır; yüksek iyon tutma ve dispersiyon gücü; yüzey aktif içer- mez; yüksek verim; anyonik INDITEX
CELIDON CLE Sodyum klorit ile yapılan kasar için stabilizatör; halojen ve zararlı kimyasallar içermez INDITEX
CELIDON E-VP Selüloz ve karışımı kumaşların hidrojen peroksit ile alkali kasarı için stabilizatör; pad-batch, pad-steam ve özellikle diskontinü proseslerde (kabin-jet) kullanılır; yüksek iyon tutma ve dispersiyon gücü; yüzey aktif içermez; anyonik INDITEX
CELIDON LA-30 “Yavaş sistemlerde” yün ağartma için hidrojen peroksit stabiliza- törü; dispersiyon ve iyon tutma özelliklerine sahip INDITEX
CELIDON ME Selüloz ve karışımı kumaşların hidrojen peroksit ile alkali kasarı için stabilizatör; yarı kontinü (pad-batch, pad-steam, pad-roll) ve diskontinü (iplik otoklav-jet) proseslerde, basınç altında dahi kullanılır; yüzey aktif içermez GOTS ZDHC INDITEX

bluesign®

CELIDON PW Yünün hidrojen peroksit ile asidik ağartması için stabilizatör; dispersiyon özelliklerine sahip; yüzey aktif içermez INDITEX

 

CELIDON WB Selüloz ve karışımı kumaşların hidrojen peroksit ile alkali kasarı için stabilizatör; pad-batch ve özellikle pad-steam proseslerinde kullanılır; iyon tutma ve dispersiyon gücü; yüzey aktif içermez; yüksek verim; anyonik GOTS INDITEX

bluesign®

CELIDON WN Alkali yün kasarı için özel hidrojen peroksit stabilizatörü;

“şok kasar sistemlerinde” kullanılır; elyaflara yumuşak ve dolgun tuşe verir; noniyonik

INDITEX
KATALİZÖRLER
CATAL HPB Granül formunda hidrojen peroksit aktivatörü; diskontinü sistem- lerde, iplik/dokuma kumaşların kasarında kullanılır; selülozik elyafların hasarını azaltır ve yüksek hidrofilite kazandırır; özellikle yüksek sıcaklıklara ve alkalilere hassas elyafların boyama öncesi ön işlem proseslerinde kullanıldığında avantaj sağlar
DİSPERGATÖRLER VE İYON TUTUCULAR
LAVORAL CMS Fosfor içermeyen dispergatör/iyon tutucu; selüloz elyaflarının ve bunların sentetiklerle karışımlarının ön işlemlerinde kullanılır; boyama ve sabunlama için özel; anyonik INDITEX
LAVORAL GR Özellikle selüloz elyaflar ve karışımlarının alkali kaynatma prosesi için uygun redüktif ajan; metal iyonlarının (demir) şelat yapılma etkisi ve selüloz üzerinde anti-oksidan etkisi
LAVORAL SY 40 Fosfor içermeyen dispergatör/iyon tutucu; ön işlem, boyama ve sabunlama proseslerinde kullanılır; yüksek performans; asidik form; anyonik
SEQUION 30NA30 Dispergatör/iyon tutucu; pamuk ve karışımlarının ön işlemlerinde kullanılır; ipekte serisin uzaklaştırma için özeldir INDITEX
SEQUION AF Özellikle yüksek metal iyonları içeren keten veya pamuk elyaflarının asidik pişme işlemleri için iyon tutucu bluesign® ZDHC
SEQUION EDA Megalase EDA ile birlikte tek adımda enzimatik haşıl sökme ve asi- dik pişirme için asidik iyon tutucu-dispergatör
SEQUION M 250 Selüloz elyafları ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için iyon tutucu/dispergatör; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi olma- ması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; hem kontinü hem de diskontinü prosesler için uygundur; anyonik GOTS ZDHC
SEQUION M 500 Yüksek konsantrasyonlu iyon tutucu/dispergatör; selüloz elyafları ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi olmaması nedeniyle boyama ve sabunlamada da kullanılır; yüksek demir tutma kapasitesi; pad- batch, pad-steam ve pad-roll prosesleri için uygundur; anyonik GOTS
SEQUION MC 200 Yüksek konsantrasyonlu fonksiyonel iyon tutucu/dispergatör; selülozik elyaflarının ve karışımlarının, merserizasyon dahil tüm ön işlemlerinde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetalizasyon etkisi bulunmaz, boyama ve sabunlama için de uygundur; yüksek kon- santrasyonda silikat ve sertlik içeren kasar banyolarında çökmeleri engeller GOTS

bluesign® ZDHC

 

SEQUION MRT Özellikle sertlik üzerinde etkili iyon tutucu/dispergatör; selüloz el- yafları ve karışımlarının tüm ön işlemleri ve boyamaları için uygun; alkali kaynatma ve hidrojen peroksit kasarı için özel; kontinü veya diskontinü proseslerde kullanılır; boyarmadde üzerinde demetal- izasyona neden olmaz; anyonik
SEQUION TM 300 Yüksek konsantrasyonlu iyon tutucu/dispergatör; sertliğe karşı maksimum iyon tutma gücü; sertlik oranı yüksek sular ile yapılan ön işlemlerde tavsiye edilir; boyamada kullanılmaz; boyarmadde üzerinde de-metalizasyon etkisi vardır
SOLOPOL ZB Ekolojik olarak gelişmiş dispergatör/iyon tutucu; şeker polimeri ba- zlı; tüm ön işlem ve boyamalar için uygun; diskontinü proseslerdeki ön işlemler için özel; biyolojik olarak parçalanabilir; anyonik GOTS INDITEX
SOLOPOL ZB CONC Solopol ZB’nin yüksek konsantre versiyonu; yüksek verim GOTS INDITEX
SOLOPOL ZF Ekolojik olarak gelişmiş, asidik dispergatör/iyon tutucu; selülozik elyaflar ve karışımlarının asidik pişmesi ve enzimatik haşıl sökümü için uygun; metal iyonları üzerinde alkali pH’ta bile mükemmel şelat yapma kapasitesine sahip; anyonik GOTS
AĞARTMA İÇİN ETKİLİ ÜRÜNLER
SOLOPOL BLS CONC. Selüloz ve karışımı kumaşların hidrojen peroksit ile kasarı için organik stabilizatör; örgü mamullerin diskontinü proseslerinde

( jet-flow) kullanılır; ayrıca iplikler için de kullanılır; iyon tutma ve dispersiyon gücü; biyolojik olarak parçalanabilir; yüzey aktifler içerir; anyonik

UNICEL E-BS Hidrojen peroksit ile diskontinü kasar prosesleri için özel kombin ürün; stabilizatör-iyon tutucu-ıslatıcı; jet ekipmanları için uygun; anyonik/noniyonik GOTS INDITEX
UNICEL MA Selüloz ve karışımlarından yapılmış iplikler, havlular ve örgü ku- maşların hidrojen peroksit ile kasarı için kombin ürün; diskontinü proseslerde ( jet-flow-iplik otoklav) kullanılır; ıslatıcı, iyon tutucu ve dispergatör özelliklerine sahip; ayrıca hidrojen peroksit stabiliza- törü; düşük köpük; anyonik/noniyonik GOTS

 

Leave a Reply