Viskon

VİSKON

YÜKSEK PERFORMANSLI ÜRÜNLER İÇİN ORGANİK SENTEZ VE FORMÜLASYON TECRÜBESİNİN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN GÜÇLÜ BİLGİ BİRİKİMİ

 

SELÜLOZ AKTİVATÖRLERİ
STOKOMIN EBZ Sülfat ve sülfit selüloz hamuru için aktivatör, elektron ışını ile işlenmiş hamurlar için de uygun; hamurun parçalanmasını ve viskon çözeltisinin filtrasyonunun iyileştirilmesini sağlar  
 
VİSKON KATKILARI – MODİFİYE AJANLARI
STOKOMIN EB Tekstil filament iplikleri ve kesikli elyaflar için viskon katkısı ve modifiye edicisi; elektron ışını ile işlenmiş hamurlar için özellikle uygun; stabiliteyi arttırır; azotlu bileşimlerin poli-alkilen oksit kombinasyonu; noniyonik  
STOKOMIN EBT Viskoz modifiye edici; yüksek yaş dayanım modüllü elyafların üretiminde kullanım için spesifik; elyaf mukavemeti ve çekim performansını arttırır; azotlu bileşimlerin alkilen oksit kombi- nasyonu; noniyonik  
STOKOMIN V Tekstil filament iplikleri ve kesikli elyaflar için viskon katkısı ve modifiye edicisi; etoksile yağ amini; noniyonik, eğirme banyosun- da katyonik  
STOKOMIN VC Modifiye edici; lastik kord üretimi için uygun; etoksile yağ amini; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik  
STOKOMIN MI 171 Viskon eğirme banyolarında eğirme kabiliyetini geliştirmek için yüzey aktif katkı; özellikle tekstil ve teknik filament iplikleri için; alkoksile poliamin kombinasyonu; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik  

 

STOKOMIN MIB Viskon eğirme banyolarında eğirme kabiliyetini geliştirmek için yüksek tuz içerikli yüzey aktif katkı; özellikle teknik iplikler için; eğirme banyosunun arayüzey gerilimini düşürür; nitröz içeren etilen oksit katkısı; noniyonik, eğirme banyosunda katyonik  
STOKOMIN SAZ Yüzey aktif eğirme banyo katkısı; özellikle teknik iplikler için uygun; eğirme banyosunda ve düzelerde sert birikintilerin oluşu- munu engeller, etilenoksit bileşimi; noniyonik, eğirme banyosun- da katyonik  
ANTISPUMIN 4399 Viskon eğirme banyosu için köpük kesici; modifiye poli-alk- ilen-glikol, noniyonik  
ANTISPUMIN 7872 FDA-onaylı, yüksek verimli ve suda disperge olabilen köpük kesici; geniş sıcaklık ve pH aralıklarında çalışır; bu hem uygulama ban- yosunda hem de köpük oluşumunun istenmediği örneğin su jetli dokusuz yüzey eldesi (spunlace) gibi sonraki işlem adımlarında önemlidir, polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik  
ANTISPUMIN 7786 FDA-onaylı, köpük kesici; spin finish ile birlikte köpük seviyesini kontrol altında tutmak için kullanılır; polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik  
 
VİSKON FİLAMENTLER İÇİN SPİN FİNİSH
MONOPOLAVIVAGE SO 102 Viskon lastik kord iplikleri için spin finish; kauçuk-kord adezyonunu geliştirir; sülfatlanmış doğal ve sentetik yağların karışımı; anyonik  
MONOPOLAVIVAGE 7307 Termalstabil; viskon lastik kord iplikleri için duman yapmayan spin finish; kauçuk-kord adezyonunu arttırır; sülfatlanmış yağlar, özel ester yağları ve katkıların kombinasyonu; anyonik  
MONOPOL CB 591 Biyolojik olarak parçalanabilir; termalstabil düşük emisyonlu tek- stil viskon filament iplikleri için spin finish; yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilir; filament kohezyonunu iyileştirmek için haşılla kombine edilebilir (örn. Product K 7693); karbonik asit esteri ve katkılarının kombinasyonu; anyonik  
MONOPOL MW 5866 Viskon filament iplikleri için spin finish; filament kohezyonunu iyileştirmek için haşılla kombine edilebilir (örn. Product K 7693); sülfatlanmış yağlar, mineral yağları ve emülgatörlerin karışımı; anyonik  
 
FİLAMENT ELYAFLAR İÇİN KOHEZYON AJANLARI
PRODUCT K 7693 Viskon filament iplikler için, Monopol MW 5866 veya Monopol CB 591 ile birlikte kullanılan kohezyon arttırıcı, aynı zamanda haşıl- lama sağlar; filament kopması riskini azaltır; yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; poliakrilat; zayıf anyonik  

 

PRODUCT K 7694 Viskon filament iplikleri için kohezyon arttırıcı, Monopol CB 591 ile kombine edilir, aynı zamanda haşıllama özellikleri sağlar; iyi termal stabilite; filament kopma risklerini azaltır; özellikle güçlü

haşıllama performansı için uygun; yıkamayla kolayca uzaklaştırıla- bilir; poliakrilat; zayıf anyonik

 
 
KESİKLİ ELYAFLAR İÇİN FİNİSH ÜRÜNLERİ: LUBRİKASYON AJANLARI, ANTİSTA- TİKLER, KOHEZYON AJANLARI
PRAELANOL BG Finish komponenti; elyafa yumuşaklık ve mükemmel düzgünlük kazandırır; azot içeren sülfonat bileşiği; anyonik  
PRAELANOL GME Kohezyon sağlayan spin finish; hışırtılı tuşe; yüksek elyaf ko- hezyonu sağlar; FDA-onaylı; yağ asidinin poliglikol esteri; noniyonik  
TALLOPOL DK 03 FDA-onaylı lubrikant; düşük elyaf/metal sürtünmesi; yağ asidinin modifiye polialkilenglikol esteri; noniyonik  
PRAELANOL 827 Dokusuz yüzeylerde kullanılan kesikli viskon elyaflar için spin fin- ish; hijyenik elyaf üretimleri için uygun; yüksek kohezyon; hışırtılı tuşe; yağ asidinin poli-glikol esteri ve etoksile alkoller; noniyonik  
PRAELANOL K FDA-onaylı kohezyon sağlayan spin finish; özellikle hijyenik elyaf üretiminde kullanılır; mükemmel elyaf kohezyonu ve hışırtılı tuşe sağlar; yağ asidinin poli-glikol esteri; noniyonik  
PRAELANOL NA 100 Kesikli viskon elyaflar için yumuşak tuşe ve iyi antistatik özellik sağlayan spin finish; kurutma esnasında sararma yapmaz; yağ asidi amid türevi; noniyonik  
PRAELANOL NT 100 Kesikli viskon elyaflar için spin finish; yumuşak, dolgun ve kaygan tuşe; iyi antistatik etki; kurutma esnasında sararma yapmaz; yağ asidi kondensatı; noniyonik  
PRAELANOL WTA FDA-onaylı kohezyon sağlayan spin finish; özellikle hijyenik elyaf üretimleri için uygun; anyonik ve katyoniklerle kombine edilebilir; proetoksile polifonksiyonel alkol; noniyonik  
TALLOPOL SI 04 Yüksek etkili antistatik ajan ve spin finish; proses sırasında ele- ktrostatik oluşumu önler; alkil fosforik asit esterinin potasyum tuzu; anyonik  
TALLOPOL SF2 FDA-onaylı, özellikle hijyenik dokusuz yüzeylerin üretimi için hidrofil spin finish; mükemmel ıslanma özelliği ve cilt uyumu; yağ asidinin modifiye poli-glikol esteri; noniyonik  

Leave a Reply