Sentetik Elyaflar

SENTETİK ELYAFLAR

LİDER KALİTE VE VERİMLİLİKTE, GÜVENİLİR KONE YAĞLARI VE DOKUSUZ YÜZEYLERE UYGUN ÜRÜNLER

POLİAMİD FİLAMENT ELYAFLAR İÇİN
PUROPOL CB 322 Yüksek hızlı iplik eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygundur; düşük elyaf/metal sürtünmesi mükemmel filament kohezyonu sağlar, yıkamayla kolayca uzaklaşır; karbonik asit esterleri, antistatik maddeler ve özel katkı maddelerinin kombinasyonundan oluşur; noniyonik  
PUROPOL CB 367 Yüksek hızlı iplik eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygundur; mükemmel filament kohezyonu ile birlikte düşük yüzey ve arayüzey gerilimi, düşük elyaf/metal sürtünmesi, yıkamayla kolayca uzaklaşır; karbonik asit esterleri, antistatik maddeler ve özel katkı maddelerinin kombinasyonundan oluşur; noniyonik, yüksek ısıda sert su ile yüksek çözelti stabilitesi  
ESTESOL CB 875 Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil ve düşük emisyonlu LOY ve FDY prosesleri için spin finish; özellikle ATY ve termal sta- bilitenin gerekli olduğu aplikasyonlar için uygun; yüksek sıcaklıkta gelişmiş çözelti stabilitesi; haşıl uyumlu değil, mükemmel boya düzgünlüğü, kolayca yıkanabilir; karbonik asit ester, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL NC 91 Biyolojik olarak parçalanabilir, LOY, POY, FDY prosesleri için termostabil ve düşük emisyonlu, özellikle yüksek denye aralığı için spin finish; orta denye aralığındaki monofilament elyaflar için özel; suda iyi çözünür, bu sayede kolayca uzaklaşır; karbonik asit esterin özel katkılarla kombinasyonu, zayıf anyonik  

 

ESTESOL CB 88 Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; düşük ve orta numaralı FDY ve çözgü örme aplikasyonları için özel olarak tasarlanmış; ATY için de uygun, düşük sürtünme karakteristiği; mükemmel boya düzgünlüğü, yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit ester, ester yağı, emülgatör ve antistatiklerin kombi- nasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL CB 888 Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; yüksek nu- maralı FDY için özel olarak tasarlanmış; ATY için de uygun, düşük sürtünme karakteristiği; mükemmel boya düzgünlüğü, yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit ester, ester yağı, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik, yüksek ısıda sert ile yüksek stabilite  
ESTESOL AS 6020 FDY iplikler için, özellikle düşük numaralı ipliklerin çekimli çözgüleme aplikasyonları için spin finish; orta denye aralığında monofilament için tasarlamış çok düşük dinamik sürtünme ve iyi antistatik özellikler sağlar; iyi haşıl uyumluluğu, yıkamayla kolayca uzaklaşır; ester yağı, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL 7796 Orta numara multifilament iplikler için spin finish; su jetli doku- ma tezgahları için uygun; haşıl uyumlu, yıkamayla kolayca uzak- laştırılabilir; kolayca yıkanabilir; ester yağı kombinasyonu emülsi- yonlaştırıcı ve antistatik, zayıf anyonik  
ESTESOL RBN Dokuma ve çözgülü örme aplikasyonları için kullanılan düşük nu- maralı multifilament ipliklere özel spin finish; çok düşük dinamik sürtünme ve iyi antistatik özellikler sağlar; iyi haşıl uyumu; miner- al yağ, ester yağı, emülgatör kombinasyonu; zayıf anyonik  
ESTESOL TA 759 Teknik PA HT (yüksek mukavemetli) iplikler için spin finish; geniş numara aralığı için uygun; mükemmel termal stabilite ve yıkama ile kolayca uzaklaşabilir; ester yağı, yüzey aktifler ve antistatiklerin kombinasyonu; noniyonik/anyonik  
ESTESOL BA 7759 Teknik PA BCF iplikler için spin finish; termostabil, yıkamayla ko- layca uzaklaştırılabilir; ester yağı, yüzey aktif maddeler ve antista- tik ajanların kombinasyonu; noniyonik/anyonik  
 
POLYESTER FİLAMENTLER İÇİN SPİN FİNİSH
PUROPOL PE 22 Yüksek hızlı eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygun; mükemmel filament kohezyonu ile birlikte düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar, yıkamayla kolayca uzak- laştırılabilir; karbonik asit esterleri, antistatik madde ve özel katkı maddelerinin kombinasyonu; noniyonik  
PUROPOL PE 67 Yüksek hızlı iplik eğirme ve yalancı büküm işlemleri için spin finish; her tür ısıtıcıya uygundur; mükemmel filament kohezyonu ile birlikte düşük yüzey ve arayüzey gerilimi, düşük elyaf/metal sürtünmesi; karbonik asit esterleri, antistatik maddeler ve özel katkı maddelerinin kombinasyonu; noniyonik; yüksek ısıda sert su ile yüksek çözelti stabilitesi  

 

ESTESOL PE 875 Biyolojik olarak parçalanabilir, LOY ve FDY prosesleri ve özellikle ATY aplikasyonları ile termal stabilitenin gerekli olduğu uygu- lamalar için özel, termostabil ve düşük emisyonlu spin finish; yüksek sıcaklıkta gelişmiş solüsyon stabilitesi; haşıl uyumlu değil, mükemmel boya düzgünlüğü, yıkamayla kolayca uzaklaşabilir; karbonik asit ester, emülgatör ve antistatiklerin kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL PE 591 Biyolojik olarak parçalanabilir; LOY, POY, FDY prosesleri için termostabil ve düşük emisyonlu spin finish; özellikle yüksek denye aralığı için uygun ve mono filamentlerde orta denyeler için tasarlanmış; sudaki çözünürlüğü sayesinde kolayca uzak-

laştırılabilir; özel katkı maddeli karbonik asit ester kombinasyonu; zayıf anyonik

 
ESTESOL PE 88 Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; düşük ve orta numaralı FDY ve çözgülü örme aplikasyonları için tasarlan- mış, ATY prosesleri için de uygun, düşük friksiyon karakteristikleri; mükemmel boya düzgünlüğü, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; karbonik asit esteri, ester yağı, emülsifiye edici ve antistatik ajan- larının kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL PE 888 Biyolojik olarak parçalanabilir, termostabil spin finish; yüksek denye FDY için tasarlanmış; ATY için de uygun, düşük sürtünme özellikleri; mükemmel boya düzgünlüğü, yıkama ile kolayca uzak- laştırılabilir; karbonik asit ester, ester yağı, emülgatör ve antista- tik kombinasyonu, zayıf anyonik; yüksek ısıda sert su ile yüksek çözelti stabilitesi  
ESTESOL PE 620 FDY iplikleri, özellikle düşük numaralarda yalancı büküm işlemleri için spin finish, orta denye monofilamentler için tasarlanmış olup çok düşük dinamik sürtünme ve çok iyi antistatik özellikler sağlar; haşıl uyumu iyi, yıkama ile kolayca uzaklaştırılabilir; ester yağı, emülgatör ve antistatik kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL PE 796 Orta numaralı multifilament iplikler için spin finish; su jetli doku- ma tezgahları için uygun; haşıl uyumlu, yıkama ile kolayca uzak- laştırılabilir; ester yağı, emülgatör ve antistatik kombinasyonu, zayıf anyonik  
ESTESOL PF 61 Teknik PA HT (yüksek mukavemetli) iplikler için spin finish, çok geniş numara aralığı için uygun, mükemmel termostabilite; yağ asidinin poliglikol esteri ve antistastik kombinasyonu; noniyonik  
 
MONOFİLAMENTLER İÇİN SPİN FİNİSH VE YARDIMCILARI
ESTESOL MF 78 Tüm monofilament ve bantlara uygun olarak tasarlanmıştır; üstün antistatik özellikler ve düşük elyaf sürtünme değerleri sağlar; poliglikolik ester ve antistatik kombinasyonu; noniyonik.  
ESTESOL MF 790 PP ve PES için tasarlanan spin finish; düşük denye aralığındaki monofilamentler için uygun; düşük elyaf sürtünme değerleri sağlar; poliglikolik ester; noniyonik  

 

ESTESOL MF 200 Tüm monofilamentler için tasarlanmış silikon içermeyen yu- muşatıcı-antistatik ajan; yüksek yumuşatma gücü; karbamid türevi; katyonik  
 
POLİPROPİLEN FİLAMENTLER İÇİN SPİN FİNİSH
ESTESOL PFJ-IT Özellikle PP bantlar ve filament iplikler için tasarlanmış FDA listesine uygun spin finish; mükemmel antistatik özellikler verir ve daha iyi proses akışı için düşük elyaf metal sürtünmesi sağlar; poliglikolik ester ve antistatik kombinasyonu; noniyonik  
ESTESOL PF 790 PP filament ve BCF iplikler ve bantlar için tasarlanmış spin finish; düşük elyaf sürtünmesi sağlar; hafif hışırtılı tuşe; FDA listesinde yer alır; poliglikolik ester; noniyonik  
ESTESOL BP 7753 PP filament ve BCF iplikler için spin finish; ipliğe çok yumuşak tuşe kazandırır; işleme kolaylığı ve daha iyi proses akışı için iyi antistatik ve düşük sürtünme özellikleri sağlar; poliglikol esterleri ve antistatikler; noniyonik  
 
SELÜLOZ ASETAT FİLAMENTLER İÇİN SPİN FİNİSH
TALLOPOL AC 883 Multifilament asetat iplikleri için spin finish; çok iyi antistatik özellikler ile birlikte düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar; özel- likle dokuma ve örgü iplikleri için uygun; çok iyi haşıl uyumluluğu; mineral yağlar, yağ asidi esterleri, antistatik ajan ve emülgatörler- in kombinasyonu; anyonik  
 
KONE YAĞLARI/TEKSTÜRE YAĞLARI/EĞİRME YAĞLARI/ÇÖZGÜ YAĞLARI
TALLOPOL 7560 Tekstürize iplikler için düşük emisyonlu sıçrama önleyici ajan ile birlikte kone yağı; çözgü yağı ve taraklama ajanı olarak da uygun; biyolojik olarak parçalanabilir; mineral yağı içermez; termostabil; suda çözünür; atık suda herhangi bir özel uygulamaya gerek du- yulmaz; sıçrama yapmaz; karbonik asit esteri; zayıf anyonik  
TALLOPOL BIOCONE Tekstürize iplikler için biyolojik olarak parçalanabilir, mineral yağ içermeyen kone yağı; sıçrama yapmaz; düşük elyaf/metal sürtün- mesi sağlar; ester yağı, emülgatör, antistatik ajan ve özel katkıların kombinasyonu; zayıf anyonik  
TALLOPOL BIOSCO Biyolojik olarak parçalanabilir, özellikle çözgü ve tüm tekstüre iplikler için mineral yağı içermeyen kone yağı; yüksek viskozitesi sayesinde sıçrama yapmaz; mükemmel aşınma özellikleri, düşük F/M ve F/C sürtünmesi, çok iyi antistatik özellik; ester yağları, emülgatör ve özel katkı maddeleri kombinasyonu; korozyona ned- en olmaz; zayıf anyonik  
TALLOPOL THERMOCONE Biyolojik olarak parçalanabilir; özellikle çözgü iplikleri ve her tür tekstüre iplikler için mineral yağı içermeyen kone yağı; çok yüksek viskozitesi sayesinde sıçrama yapmaz; çok iyi termalstabilite; ester yağları, emülgatör, antistatikler ve özel katkı maddeleri kombi- nasyonu; korozyona neden olmaz; zayıf anyonik  

 

TALLOPOL DT Doğal ve sentetik elyafların, çözgü, büküm ve dokuma prosesleri için mineral kone yağı; büküm ve örgü proseslerinde iplik friksiy- onunu azaltma; yıkamayla kolayca uzaklaştırılabilme; mineral yağı, emülgatör ve antistatik ajanlar kombinasyonu, nonyonik  
MONOPOLAVIVAGE DDN İkiye bir büküm işlemleri için spin finish; karışım polyester ya da akrilik iplikler için uygun; elyaf/metal friksiyonunu azaltır, uçuntu ve tozumayı azaltır; viskon prosesleri için köpük kesici; mineral yağı, emülsifiye edici ve antistatik ajanlar; noniyonik  
MONOPOLAVIVAGE 7317 İkiye bir büküm için spin finish; büküm, sarım, raşel çözgü ve örgü işletme proseslerinde karışım polyester ya da akrilik iplikler için uygun; düşük elyaf/metal friksiyonu sağlar, korozyonu azaltır; sen- tetik ester yağı, emülsifiye edici ve antistatik ajanların kombinasyonu, noniyonik  
 
KESİKLİ POLYESTER VE POLİAKRİLONİTRİL ELYAFLARI İÇİN SPİN FİNİSH VE YARDIMCILARI; OE VE HAVA JETLİ EĞİRME SİSTEMLERİ
TALLOPOL SE 06 Yün ve benzeri elyaflar için kombin spin finish; hışırtılı tuşe ile birlikte yüksek statik elyaf kohezyonu, düşük elyaf/metal friksiy- onu; OE ve MVS (hava jetli) eğirme için uygun; antistatik içeren yağ asidinin modifiye poliglikol esteri; anyonik  
TALLOPOL SE 61 Ham, geri dönüşüm veya şişe sınıfı payet kullanan kompak eğirme işletmeleri için kombin spin finish; mükemmel termostabilite; OE ve MVS (hava jetli) eğirme için uygun; antistatik ile birlikte yağ asi- dinin poliglikolesteri; hafif anyonik  
TALLOPOL SAN 78 PAN elyaflar için kombin spin finish, mükemmel termalstabilite, mükemmel antistatik özellikler; düşük elyaf/metal sürtünmesi, yüksek statik elyaf kohezyonu sağlar; antistatik ile birlikte yağ asidinin modifiye poliglikol esteri; anyonik  
PRAELANOL K Lubrikasyon komponenti; mükemmel elyaf kohezyonu ile birlikte düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar; hışırtılı tuşe; yağ asidinin modifiye poliglikol esteri; noniyonik  
TALLOPOL DK 03 Lubrikant komponenti; yüksek statik elyaf kohezyonu ile birlikte düşük elyaf/metal friksiyonu sağlar; yağ asidinin modifiye poligli- kol esteri; noniyonik  
 
POLYESTER DOLGU ELYAFLARI
TALLOPOL SFF Dolgu elyafı için silikon içermeyen kombin finish; uzun süreli yıkamalarda elyafa yumuşak tuşe ve esneklik verir; özel katkılarla birlikte polyester reçine; noniyonik  
TALLOPOL SK 38 Dolgu elyafı için kendiliğinden çapraz bağlanabilen kombin finish; elyafa yumuşak tuşe ve esneklik kazandırır; yıkama ve kuru temi- zleme dayanımını geliştirir; amino modifiye polisiloksan emülsiy- onu;

noniyonik

 
     

 

POLİLAKTİKASİT PLA KESİKLİ ELYAFLAR İÇİN SPİN FİNİSH VE YARDIMCILARI; OE VE HAVA JETLİ EĞİRME SİSTEMLERİ
TALLOPOL PF 790 PLA iplikleri için tasarlanmış spin finish; düşük elyaf sürtünme değerleri sağlar, hafif hışırtılı tuşe, poliglikolik ester; noniyonik  
TALLOPOL SE 06 PLA için kombin spin finish; hışırtılı tuşe ile birlikte yüksek elyaf kohezyonu, düşük elyaf/metal sürtünmesi; antistatik ile birlikte yağ asidinin modifiye poliglikol esteri; anyonik  
 
DOKUSUZ YÜZEYLERDE KULLANILAN POLYESTER, POLİPROPİLEN VE PA KESİKLİ ELYAFLAR İÇİN FİNİSH ÜRÜNLERİ
TALLOPOL CT 39 Ham, geri dönüşüm ya da şişe tipi payet kullanılan, kompakt eğirme makineleri için spin finish; mükemmel termal stabilite; bitmiş elyafta esneklik, düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar; antistatik içeren yağ asidinin poliglikol esteri; noniyonik/anyonik. İğneleme veya termal bağlama ile işlenecek dokusuz yüzey ve jeotekstil elyafları için tavsiye edilir  
TALLOPOL PP 790 PP ve PA iplikler için tasarlanmış spin finish; düşük elyaf sürtünme değerleri sağlar; hafif hışırtılı tuşe; spunbond dokusuz yüzeyler için de uygun; poliglikol esteri; noniyonik; iğneleme ile ve termal bağlama ile işlenecek dokusuz yüzey elyafları için tavsiye edilir  
TALLOPOL SF 2 Hidrofil spin finish, özellikle hijyenik dokusuz yüzeylerin üretimi için uygun; mükemmel ıslanma özelliği ve cilt uyumu; yağ asidinin modifiye poli-glikol esteri; noniyonik GOTS
TALLOPOL SL 43 Özellikle hijyenik dokusuz yüzeylerin üretimi için hidrofil spin fin- ish; mükemmel ıslatma özelliği ve cilt uyumu; köpüksüz; geliştir- ilmiş elyaf kohezyonu; yağ asidinin modifiye poli-alkilen-glikol esteri; noniyonik; su jetli dokusuz yüzey eldeleri için uygundur (spunlace)  
PRAELANOL 827 Dokusuz yüzey eldesinde kullanılacak elyaflar için spin finish; hi- jyenik son kullanımlar için uygun; yüksek kohezyon; hışırtılı tuşe; yağ asidinin poliglikol esteri ve etoksile alkoller; noniyonik  
PRAELANOL K Yağlayıcı komponent, mükemmel elyaf kohezyonu ile birlikte, düşük elyaf/metal sürtünmesi sağlar, hışırtılı tuşe; yağ asidinin poli-glikol esteri; noniyonik  
TALLOPOL S 2005 Pürüzsüz yüzeylerin istendiği yerler için özel ürün; dolgu elyafları- na kaygan ve esnek bir tutum kazandırır; düşük köpük; düşük uygulama miktarlarında yarı kalıcı (yaklaşık 3 yıkama) pürüzsüz yüzeyler elde edilir; polyester reçine sulu dispersiyonu; noniyonik; iğneleme ile işlenecek dokusuz yüzey elyaflarında önerilir  
     

 

ÖZEL FİNİSH ÜRÜNLERİ
TALLOPOL FC 6 C6 esaslı yağ ve su itici ajan; florokopolimer sulu dispersiyonu; hafif katyonik  
TALLOPOL WR12 Su itici; sentetik ve doğal lifler ile bunların karışımlarında mükem- mel su iticiliği sağlar; vaks mikro emülsiyonu, katyonik  
TALLOPOL FR 891 Sentetik elyaflar için güç tutuşur; kalıcı değil; noniyonik  
 
FİLAMENT VE KESİKLİ ELYAFLAR İÇİN ANTİSTATİK AJANLAR
TALLOPOL KSB Yüksek performanslı antistatik ajan; düşük elyaf/metal friksiyonu sağlar; elyafa yumuşak tuşe verir; alkil fosforik asit esterinin pota- syum tuzu; anyonik  
TALLOPOL AFA Kuru veya ıslak eğirme ile üretilen PAN akrilik elyaflar için antista- tik ajan, elyaflara dengeli yapışma-kayma özellikleri verir ve iyi bir antistatik koruma sağlar, alkil fosforik asit esterinin potasyum tuzu, anyonik  
TALLOPOL EM 5198 Sentetik kesikli elyaflar için FDA uyumlu antistatik ajan, dokusuz yüzey aplikasyonlarında diğer lubrikantlar ile birlikte kullanılır (örn. Tallopol SE 90); alkil fosforik asidin potasyum tuzu; anyonik  
TALLOPOL P 40 Sentetik kesikli elyaflar için güçlü antistatik ajan; orta elyaf/metal sürtünmesi; alkil fosforik asit esterin potasyum tuzu; anyonik  
TALLOPOL SLB Sentetik kesikli elyaflar için mükemmel antistatik ajan, özellikle hijyen sektörü için; orta dinamik elyaf/metal sürtünmesi; yüksek statik elyaf kohezyonu; dokusuz yüzeyler için diğer lubrikantlar ile birlikte kullanılır; FDA- uyumlu; alkil fosforik asidin potasyum tuzu; anyonik  
TALLOPOL E-AS Antistatik ajan; düşük elyaf/elyaf sürtünmesi, yumuşak tuşe sağlar; alkil fosforik asit ester potasyum tuzu; anyonik  
 
KÖPÜK KESİCİLER
ANTISPUMIN 7872 Yüksek verimli ve suda disperge olabilen köpük kesici; geniş sıcaklık ve pH aralıklarında çalışır; bu hem uygulama banyosunda hem de köpük oluşumunun istenmediği örneğin su jetli dokusuz yüzey eldesi

(spunlace) gibi sonraki işlem adımlarında önemlidir; polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik

 
ANTISPUMIN K 7786 Köpük seviyesini kontrol etmek için spin finishler ile birlikte kul- lanıma uygun köpük kesici; su jetli dokusuz yüzey makinaları için (spunlace) uygun; polisiloksan emülsiyonu esaslı; noniyonik  
ANTISPUMIN DNF Tuz ve alkali içeren banyolarda stabil ve etkili, silikon içermeyen köpük kesici; boyama, apre ve baskıda mükemmel etki; noniyonik  

 

Leave a Reply